UREDNIŠTVO

Urednik
Pred. mag. Dejan Romih, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Tehnični urednik
Pred. mag. Dejan Romih, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Uredniški odbor
Red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Mag. Aleš Borko, Nova Kreditna banka Maribor, d. d.

ISSN 2738-6554