SEZNAM ČLANOV IO, NO in ČASTNEGA RAZSODIŠČA 2016 - 2020

IZVRŠNI ODBOR

 1. Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, predsednik
 2. Mag. Aleš Borko
 3. Cecilija Možič
 4. Doc. dr. Silvo Dajčman
 5. Mag. Vlado Šauperl
 6. Doc. dr. Franjo Mlinarič
 7. Borut Kancler

NADZORNI ODBOR

 1. Francka Ćetković, predsednica
 2. Mag. Rosvita Svenšek
 3. Lilijana Zorko

ČASTNO RAZSODIŠČE

 1. Mag. Tone Kolar, predsednik
 2. Dr. Peter Glavič
 3. Matej Vučanovič