Izvršni odbor:

 • mag. Aleš Borko
 • g. Borut Kancler
 • red. prof. dr. Alenka Kavkler
 • ga. Cecilija Možič
 • red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, predsednik
 • pred. mag. Dejan Romih, podpredsednik

Nadzorni odbor:

 • ga. Francka Ćetković
 • mag. Rosvita Svenšek
 • ga. Lilijana Zorko

Častno razsodišče:

 • g. Marjan Aralica
 • zasl. prof. dr. Peter Glavič
 • mag. Tine Kolar