Društvo ekonomistov Maribor združuje strokovnjake iz različnih področij ekonomije, gospodarske politike, upravljanja, analiz, evidenc in informatike, organizacije, financ, komerciale, prometa vodenja in managementa.

Namen in cilji društva so:

 • gojiti in pospeševati razvoj ekonomskih ved in skrbeti za njihovo popularizacijo,
 • spremljati in ocenjevati razvoj ekonomskih misli pri nas in v svetu,
 • raziskovati in analizirati gospodarska ekonomska vprašanja nasploh, zlasti pa še na območju na katerem deluje,
 • proučevati razvoj upravljanja iz ekonomskega vidika,
 • izobraževati člane društva na tečajih društva, seminarjih društva, predavanjih društva, okroglih mizah društva in posvetovanjih, ki jih prireja društvo samostojno ali v sodelovanju z domačimi ali tujimi strokovnimi organizacijami,
 • posredovati ekonomsko znanost tudi drugim strokovnjakom,
 • razvijati poklicno etiko članov v skladu s kodeksi ekonomske stroke,
 • vplivati na oblikovanje strokovnega javnega mnenja,
 • dajati svoje mnenje in predloge ustreznim organom pri organizaciji strokovnega, znanstvenega in raziskovalnega dela na področju ekonomije,
  skrbeti za strokovni dvig ekonomistov, položaj, vlogo v družbi,
 • vzdrževati zveze in organizirati sodelovanje z drugimi društvi in zvezami društev, šolami, institucijami ekonomske smeri doma in v inozemstvu,
 • pospeševati družabnost in kolegialnost med stanovskimi kolegi.