»Uspešnost in učinkovitost zdravstvenega sistema«

posvetovanje je organiziralo

DEM UM EPF

Društvo ekonomistov Maribor v sodelovanju z Ekonomsko–poslovno fakulteto

 

V sredo, 5.12.2018 je Ekonomsko poslovno fakulteto obiskal minister za zdravje, g. Samo Fakin, dr.med., ki se je udeležil posvetovanja na temo »Uspešnost in učinkovitost zdravstvenega sistema«. Poleg visokega gosta se je posveta udeležilo še več strokovnjakov in vodstvenih delavcev s področja javnega ter zasebnega zdravstva in farmacije, ki so posvetovanje sklenili z okroglo mizo in družabnim srečanjem.
Vsem gostom in udeležencem se zahvaljujemo za prijeten večer.

Oglejte si posnetek posvetovanja.Program posvetovanja

17:00 – 17:15

Pozdrav udeležencem

Prof. dr. Žan Oplotnik, predsednik Društva ekonomistov Maribor,

Prof. dr. Lidija Hauptman, dekanja, EPF UM

17:15 – 18:00

Kratka uvodna predavanja
na temo različnih vidikov uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema v Sloveniji

g. Samo Fakin, dr.med., minister za zdravje pri Vladi RS

g. Lovro Dermota, mag. farm., nekdanji direktor Mariborskih lekarn

18:00 - 18:15

Odmor za kavo in prigrizek

Avla EPF UM

18:15 – 19:30

Okrogla miza z gosti na temo
»Uspešnost in učinkovitost zdravstvenega sistema v Sloveniji«

g. Samo Fakin, dr.med., minister za zdravje pri Vladi RS

g. Lovro Dermota, mag. farm., nekdanji direktor Mariborskih lekarn

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr.med., spec., direktor ZD Adolfa Drolca Maribor

prof. dr. (Zdr. kraljestvo V. Britanije in S. Irske) Majda Pajnkihar, dekanica UM FZV

ga. Francka Ćetković, Društva ekonomistov Maribor

19:30 - …

Zaključek posvetovanja