VABILO

NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

v sredo, 27. junija 2018 ob 18:30

v prostorih restavracije Pri Florijanu Maribor, Grajski trg 6, Maribor

 

PROGRAM ZBORA:

1. OTVORITEV ZBORA IN IZVOLITEV ORGANOV ZBORA
2. POTRDITEV ZAPISNIKA OBČNEGA ZBORA DNE 29. 06. 2017
3. POROČILA ZA LETO 2017
Poročilo o delu Izvršnega odbora društva (IO)
Finančna poročila 
Poročilo nadzornega odbora (NO)
4. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
5. RAZPRAVA PO POROČILIH IN SPREJEM POROČIL
6. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT DEM ZA LETO 2018
7. RAZNO

Prosimo za udeležbo vseh, da bi zagotovili sklepčnost in s tem veljavnost sprejetih sklepov.

IZVRŠNI ODBOR D E
M A R I B O R